Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Firmowe

ubezpieczenia firmowe wrocław

Ubezpieczenia Allianz dla biznesu to optymalny zestaw ubezpieczeń budynków, rzeczy ruchomych, nakładów inwestycyjnych, utraty zysku, uwzględniający szereg zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

BUDYNKI I LOKALE FIRMOWE
Polisa Budynki i Lokale dla Biznesu to podstawowe ubezpieczenie obejmujące ochroną nieruchomości Twojej firmy. Ubezpieczenie Budynku/Lokalu chroni budynki i lokale, również te w budowie oraz szyby, elementy działki i stałe elementy wykończeniowe. Allianz zabezpieczy Twój budynek przed pożarem, zalaniem, żywiołami, ale też rzadziej spotykanymi zdarzeniami, takimi jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, terroryzm, przepięcia, dym i sadza, fala dźwiękowa, uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienia ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, Lawina, śnieg i lód, zalania, pękania mrozowe, kradzież, włamanie, rabunek, wandalizm, zamieszki wewnętrzne czy katastrofa budowlana, utrata czynszu i poniesienie kosztów najmu. Pełen zakres ryzyk znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczamy także koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków oraz koszty związane z rozbiórką, porządkowaniem, zmianami budowlanymi, montażem i demontażem części budynków po zaistniałej szkodzie. Nasza polisa wyróżnia odtworzeniowej budynku. Sumę ubezpieczenia możesz zadeklarować w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub księgowej brutto.

RUCHOMOŚCI FIRMOWE:
Polisa Allianz Biznes Plus to optymalnym pakiet ubezpieczeń rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych. Allianz Biznes Plus chroni wyposażenie firmy, środki obrotowe w miejscu ubezpieczenia i transporcie, rzeczy osób trzecich i osobiste pracowników, reklamy oraz nakłady inwestycyjne i gotówkę. Allianz Biznes Plus obejmuje szkody wyrządzone przez ryzyka opisane dla ubezpieczenia budynków oraz pozwala na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, maszyny i urządzenia przenośne czy cargo. Ubezpieczamy także koszty związane z zapobieżeniem szkodzie lub zmniejszeniem jej skutków, koszty odtworzenia dokumentacji, przeniesieniem przedmiotów do lokali zastępczych, wynajęciem tych pomieszczeń, koszty napraw uszkodzonych zabezpieczeń i wymiany zamków. Allianz Biznes Plus obejmuje także odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z włączeniem OC najemcy za szkody osobowe i rzeczowe. W Allianz wiemy, że siłą firmy są jej pracownicy. Dlatego do pakietu Allianz Biznes Plus dołączyliśmy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu obejmiesz ochroną zdrowie i życie swoich pracowników.

BIZNES ASSISTANCE
Biznes Assistance to szeroki zakres usług informacyjnych, organizacyjnych, interwencyjnych oraz medycznych. Allianz zapewni dla Ciebie infolinię medyczną, informacje w przypadku konieczności hospitalizacji, informacje o usługodawcach, służbach pierwszej pomocy oraz służbach użyteczności publicznej. Jeśli Twoje mienie jest zagrożone zorganizujemy i pokryjemy koszty Twojego przejazdu oraz transportu Twojego pojazdu do miejsca ubezpieczenia, pomoc ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza czy dekarza.
Pomożemy w transporcie i składowaniu ocalałego mienia, zapewnimy pomoc i pokryjemy koszt ślusarza, gdy zgubisz klucze lub zamki zostaną uszkodzone, zapewnimy usługi remontowe. Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku na zdrowiu, zapewnimy wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków i sprzęt rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania oraz pomoc domową po hospitalizacji. Biznes Assistance oferowane jest w ramach składki, do ubezpieczenia Allianz Biznes Plus z sumą ubezpieczenia minimum 100 000 zł.

Ubezpieczenia Wrocław - Allianz


Agnieszka Hordejuk

Agent ubezpieczeniowy Allianz nr 49520
Numer KNF: 11188467/A

image

Kontakt

Adres:
ul. Na Ostatnim Groszu 2, 54-207 Wrocław
tel. 691 224 198
skype: allianz.wroclaw
email: agnieszka@allianzwroclaw.pl