Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie Wrocław

1.TRADYCYJNE:
- Terminowe
- Kapitałowe
- Posagowe
- Life Casco

2. FUNDUSZOWE:

  1. „Specjalnie dla…”

- Ciebie (ochronny, inwestycyjny)
- Osób wychowujących dzieci (ochronny)
- Kredytobiorców (ochronno-inwestycyjny)
- Inwestorów (inwestycyjny)
- Przedstawicieli wolnych zawodów (ochronny, inwestycyjny)
- Seniorów (inwestycyjny) - Specjalnie dla dziecka (ochronny, inwestycyjny, ochronno-inwestycyjny)

  1. Allianz Rentier (inwestycyjny)
  2. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

KAPITAŁOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

ALLIANZ RENTIER
JAK ZAROBIĆ NA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?
Mając Allianz Profit, nie trzeba być spadkobiercą, by otrzymywać pieniądze z polisy na życie  - i to z gwarantowanym zyskiem. To produkt, który stanowi połączenie ubezpieczenia na życie z tradycyjną lokatą bankową.
Przy tej formie oszczędzania Twój zysk jest nie tylko gwarantowany, ale również zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Wypłaty z polisy nie obejmuje również  podatek od spadku i darowizn. Słowem - nic nie ryzykujesz, a zyskujesz zwolnienie z podatku od zaoszczędzonych pieniędzy. Dodatkowo nie ponosisz żadnych opłat zarówno w związku z zawarciem umowy, jak i z jej wcześniejszym rozwiązaniem. W każdym momencie możesz wykupić polisę i otrzymać całą składkę. Oznacza to, że przez cały czas trwania inwestycji masz swobodny dostęp do zdeponowanych pieniędzy.

Jakie są dodatkowe zalety Allianz Profit
W odróżnieniu od innych ubezpieczeń na życie przy zawieraniu umowy Allianz Profit nie są wymagane żadne badania lekarskie. Nie ma też limitu górnego wieku Ubezpieczonego.
Do zawarcia umowy wystarczy podpisanie wniosku i wybór okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota składki, którą zapłacisz jednorazowo to 3000 zł. Suma ubezpieczenia na życie wynosi zawsze 102% zainwestowanej składki. Gwarantowany zysk, który dostaniesz po zakończeniu umowy, to nic innego, jak iloczyn zainwestowanej składki i współczynnika świadczenia z tytułu dożycia do końca ubezpieczenia.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Zabezpieczenie Twojej przyszłości nie powinno odbywać się zbyt dużym kosztem Twoich bieżących finansów. Rozumiemy to i dlatego obniżamy składki. Sam zdecydujesz na co przeznaczyć pieniądze.
„Specjalnie dla…” jest to grupa ubezpieczeń, która oferuje Klientowi możliwość wyboru wariantu rozwiązania najlepiej zabezpieczającego potrzeby jego oraz bliskich.
SPECJALNIE DLA :
„Specjalnie dla…” jest to grupa ubezpieczeń, która oferuje Klientowi możliwość wyboru wariantu rozwiązania najlepiej zabezpieczającego potrzeby jego oraz bliskich.
Celem ubezpieczenia Specjalnie dla… jest połączenie ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem. Poziom ochrony oraz poziom oszczędzania Ubezpieczający może regulować według własnych potrzeb. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Maksymalna suma ubezpieczenia ograniczona jest mnożnikiem uzależnionym od wieku i płci Ubezpieczonego oraz od zawarcia umów dodatkowych.
Indywidualne ubezpieczenie na życie można zawrzeć następujących wariantach:
- inwestycyjnym
- ochronnych
- inwestycyjno - ochronnym
WARIANT INWESTYCYJNY:
Istotne jest to, że przy zawieraniu umowy w wariancie inwestycyjnym nie trzeba składać oświadczenia o stanie zdrowia oraz nie ma konieczności wykonywania badań medycznych.
W WARIANCIE OCHRONNYM WYSTĘPUJĄ UMOWY DODATKOWE:
- umowa dodatkowa na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
- umowa dodatkowa na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW),
- umowa dodatkowa na wypadek poważnego zachorowania (DPZ),
- umowa dodatkowa zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIS).

 

Ubezpieczenia Wrocław - Allianz


Agnieszka Hordejuk

Agent ubezpieczeniowy Allianz nr 49520
Numer KNF: 11188467/A

image

Kontakt

Adres:
ul. Na Ostatnim Groszu 2, 54-207 Wrocław
tel. 691 224 198
skype: allianz.wroclaw
email: agnieszka@allianzwroclaw.pl