Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne Wrocław

OC – OCHRONA DLA CIEBIE
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni Cię przed roszczeniami gdy, kierując pojazdem wyrządzisz komuś krzywdę. W Allianz Polska możesz liczyć jednak na więcej.

Pomoc po wypadku – Mini Car Assistance
Jeżeli Twój samochód zostanie unieruchomiony, zorganizujemy i pokryjemy koszty drobnej naprawy na miejscu wypadku i holowania do najbliższego warsztatu naprawczego. Firma Allianz pokryje koszty ewentualnej naprawy samochodu na drodze lub jego holowania do równowartości 125 euro. Służymy również informacjami związanymi z wypożyczeniem samochodu zastępczego, rezerwacją noclegów lub biletów lotniczych i kolejowych.

Międzynarodowa ochrona
Z umową ubezpieczenia OC możesz poruszać się na terenie wszystkich krajów UE. Na polisach znajdują się stosowne zapisy w języku angielskim, dzięki temu możesz swobodnie poruszać się za granicą. Dodatkowo oferujemy Zieloną Kartę, w ramach składki za OC, obowiązującą również na terytorium Rosji.

Informacja Prawna
W przypadku kolizji, sprzedaży pojazdu, podczas podróży za granicą oraz w innych sytuacjach związanych z pojazdem oferujemy możliwość konsultacji telefonicznej z prawnikiem, który udzieli ustnej informacji prawnej oraz prześle niezbędne wzory dokumentów. Usługa jest oferowana w ramach składki za ubezpieczenie OC lub AC.

Dodatkowo można dokupić Assistance do OC:
1. Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami:
- Wypadkiem;
- Awarią w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania;
- Kradzieżą;
- Brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuowanie jazdy, jeżeli zdarzenie nie zaistniało w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sa wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w zakresie:
- Holowanie Standard - 125 euro dla zdarzeńna terytoriumPolski lub 250 euro poza granicami Polski;
- Pojazd zastępczy Standard – 4 dni;
- Pakiet Samochodowy;
- Pakiet Kierowca i Pasażerowie;
- Pakiet Nawigator.

3. Koszt usługi Car Assistance Exclusive 75 zł.

Jakie informacje należy udzielić Allianz w razie wypadku?
- geograficzne miejsce wypadku
- dane adresowe i nazwiska pasażerów i kierowcy
- czas ważności polisy i jej numer
- numer rejestracyjny samochodu
- krótką relację wypadku i zakres potrzebnej pomocy
- markę samochodu
Szkody zgłasza się na infolinii 801 10 20 30

Obowiązkowego ubezpieczenia OC – Wypowiedzenie:
- OC należy pisemnie wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia w innym przypadku zostanie ono automatycznie wznowione na kolejne 12 miesięcy.
- W przydatku kiedy samochód uległ kradzieży bądź kasacji wówczas firmie ubezpieczeniowej należy przedstawić zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu z wydziału komunikacji i napisać prośbę o zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wówczas klientowi zostanie zwrócona część składki.
- Podczas podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu, warunkiem zwrotu części składki jest wypowiedzenie umowy przez nabywcę w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

AC – ABYŚ CZUŁ SIĘ BEZPIECZNIEJ
Ubezpieczenie Autocasco zapewnia zwrot kosztów w przypadku uszkodzeń, zniszczenia lub kradzieży Twojego samochodu. Zaletą ubezpieczania w Allianz jest bardzo szeroki zakres ochrony w dobrej cenie. Dostępne są różne warianty umowy w zależności od Twoich potrzeb. W wariancie pełnym odpowiadamy za kradzież pojazdu oraz oferujemy możliwość utrzymania wartości rynkowej pojazdu przez cały okres trwania umowy. W przypadku naprawy, odszkodowanie wypłacane jest bez potrącenia kwot wynikających ze zużycia części.

Car Assistance – pomoc w nagłych wypadkach
W drodze lub w domu, w kraju RP lub za granicą Europa (bez Rosji Ukrainy i Mołdawii), w dzień i w nocy – Car Assistance to ubezpieczenie, które w trudnych sytuacjach, z powodu wypadku lub awarii pojazdu, pozwoli zorganizować dla Ciebie pomoc !Wystarczy, że do nas zadzwonisz.

Organizujemy i zwracamy koszty:
o Naprawy lub holowania pojazdu, parkingu, złomowania, o Zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy pojazdu lub też w zależności od Twojej decyzji koszty kontynuacji podróży, o Pojazdu zastępczego na okres naprawy pojazdu, o Transportu poszkodowanego w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania, o Domowej wizyty lekarskiej po wypadku.

Spokojnie to tylko awaria
Dla naszych klientów organizujemy również pomoc w przypadkach awarii akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, pasów bezpieczeństwa, alarmu, a także przy uszkodzeniu kluczyków lub zatrzaśnięciu ich wewnątrz pojazdu. Jeżeli w trasie zabraknie Ci paliwa, dostarczymy je, abyś mógł kontynuować podróż. Ubezpieczenie jest oferowane w ramach składki za AC.

AUTOCASCO
Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub/i jego wyposażeniu wskutek następujących zdarzeń:
1) wypadku drogowego przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego;
2) pozostałych wydatków powstałych wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
3) uszkodzenia przez osoby trzecie;
4) kardzieży;
5) pożaru, wybuchu, osmalenia;
6) huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody;
7) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
8) dodatkowo firma udostępnia ubezpieczenie szyb, które jest już uwzględnione w ubezpieczeniu AC aczkolwiek pozwala na utrzymanie zniżek podczas szkody związanej z szybami. Koszt takiej usługi wynosi 90 zł.

W ofercie uwzględniony jest bezpłatny Car Assistance Standard:
- Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami:
- Wypadkiem;
- Awarią w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania;
- Kradzieżą;
- Brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuowanie jazdy, jeżeli zdarzenie nie zaistniało w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania.
- Przedmiotem ubezpieczenia sa wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w zakresie:
- Holowanie Standard - 125 euro dla zdarzeńna terytoriumPolski lub 250 euro poza granicami Polski;
- Pojazd zastępczy Standard – 4 dni;
- Pakiet Samochodowy;
- Pakiet Kierowca i Pasażerowie;
- Pakiet Nawigator.

Dodatkowo można dokupić Car Assistance Plus:
1) Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami:
- Wypadkiem;
- Awarią w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania;
- Kradzieżą;
- Brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuowanie jazdy.
2) Przedmiotem ubezpieczenia sa wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w zakresie:
- Holowanie Plus- 1000 euro dla zdarzeńna terytoriumPolski oraz poza granicami Polski;
- Pojazd Zastępczy Plus - 7 dni;
- Pakiet Samochodowy;
- Pakiet Kierowca i Pasażerowie;
- Pakiet Nawigator Plus;
3) Koszt usługi Car Assistance Plus 95 zł.

Dodatkowo można dokupić Car Assistance Exclusive:
1) Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami:
- Wypadkiem;
- Awarią;
- Kradzieżą;
- Brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuowanie jazdy.
2) Przedmiotem ubezpieczenia sa wskazane w o.w.u. świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w zakresie:
- Holowanie Exclusiv- 2000 euro dla zdarzeńna terytoriumPolski oraz poza granicami Polski;
- Pojazd zastępczy Exclusiv - 14 dni;
- Pakiet Samochodowy;
- Pakiet Kierowca i Pasażerowie;
- Pakiet Nawigator Plus;
- Cztery Pory Roku;
- Transport bagażu;
- Opieka nad dziećmi;
- Odwiezienie zwierząt.
3) Koszt usługi Car Assistance Exclusive 150 zł.

Car Assistance Exclusive zostaje rozszerzone o dodatkowe usługi:
- Odwiezienie pojazdu po naprawie (door to door) – usługa zapewnia możliwość dostarczenia pojazdu do klienta po dokonanej przez warsztat naprawie, tak by klient nie musiał się osobiście fatygować – istnieje możliwość jednoczesnego rozliczenia i zdania pojazdu zastępczego z osobą odstawiającą pojazd klienta;
- Brak wymaganego czasu naprawy co oznacza możliwość uzyskania pojazdu od razu po wypadku. Zgodnie z OWU zapewniamy pojazd o parametrach zbliżonych do pojazdu ubezpieczonego.
- Najszerszy w porównaniu z konkurencją zakres pojazdów mogących zostać objęty ochroną Assistance – ochrona nawet dla pojazdów o ładowności do 3,5 tony!
- Największy dostępny na rynku limit na holowanie dla porównywalnych wariantów (zgodnie z informacją z MA kwota 2000 Euro to średnio 2000 km. holowania na terenie Polski)
- Samochód zastępczy dostępny na najdłuższą liczbę dni w każdej wymienionej sytuacji (brany jest pod uwagę realny czas naprawy czyli z czasem oczekiwania na części)
- Najwięcej dodatkowych elementów Assistance przydatnych dla osób wyjeżdżających za granicę (odwiezienie bagażu, transport zwierząt)
- Najwyższy limit na holowanie (możliwość doholowania pojazdu nawet z dużej odległości do „ulubionego” warsztatu)
- Możliwość udekorowania pojazdu na koszt Allianz (ślub, komunia, imieniny, oświadczyny, wieczór panieński...)
- Dowóz i zakup łańcuchów przez Allianz ( jeżeli częściej będzie taka zima jak ostatnio to opcja przydatna nawet w mieście)

NNW – NA WSZELKI WYPADEK
Dobre uzupełnienie dla ubezpieczeń OC i AC.
NNW to dobrowolne ubezpieczenia kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec podczas jazdy samochodem, zarówno w kraju jak za granicą. Odszkodowania wypłacane w zależności od sumy ubezpieczenia np. 10 000 zł, proporcjonalnie do stopnia utraty zdrowia. W przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 90% ubezpieczony otrzymuje podwójną kwotę sumy ubezpieczenia tzn. 20 000 zł. Koszt takiego ubezpieczenia NNW 50 zł/rok.

Kup online

Ubezpieczenia Wrocław - Allianz


Agnieszka Hordejuk

Agent ubezpieczeniowy Allianz nr 49520
Numer KNF: 11188467/A

image

Kontakt

Adres:
ul. Na Ostatnim Groszu 2, 54-207 Wrocław
tel. 691 224 198
skype: allianz.wroclaw
email: agnieszka@allianzwroclaw.pl