Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Grupowe i Osobowe

Ubezpieczenia Grupowe Wrocław

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE DLA UBEZPIECZONEGO I JEGO RODZINY:
1. W razie choroby lub doznania obrażeń ciała, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, udzielamy pomoc poprzez:
- dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
- transport medyczny z miejsca zachorowania do odpowiedniej placówki medycznej,
- transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
- transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej,
- organizację procesu rehabilitacyjnego,
- organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
- pomoc domową po hospitalizacji.
2. W razie nieszczęśliwego wypadku udzielamy pomocy, organizując:
- wizytę lekarską
- wizytę pielęgniarki.
3. W trudnych sytuacjach losowych takich jak choroba, zgon dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, zgon współmałżonka, choroba współmałżonka lub dziecka, gwarantujemy:
- pomoc psychologa
4. Oferujemy usługi informacyjne dotyczące zdrowia:
- informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania,
- informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowanie w czasie ciąży itp.
- informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
- informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
- informacje medyczne, m.in. jak należy się przygotować do zabiegów lub badań,
- informacje o dietach, zdrowym żywieniu,
- dostęp do infolinii medycznej – możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego
5. Za pośrednictwem infolinii „Baby Assistance” zapewniamy dostęp do informacji o:
- objawach ciąży,
- badaniach prenatalnych,
- przygotowaniu się do porodu,
- szkołach rodzenia,
- pielęgnacja w czasie ciąży i po porodzie,
- objawowych szczepieniach dzieci,
- karmieniu noworodka.

W RAZIE CHOROBY LUB DOZNANIA OBRAŻEŃ CIAŁA…
1. Dostarczamy do miejsca, w którym Państwo przebywają, leki zaordynowane przez lekarza.
2. Zapewniamy transport medyczny z miejsca zachorowania do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego.
3. Zapewniamy transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania.
4. Zapewniamy transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej.

Ubezpieczenia Wrocław - Allianz


Agnieszka Hordejuk

Agent ubezpieczeniowy Allianz nr 49520
Numer KNF: 11188467/A

image

Kontakt

Adres:
ul. Na Ostatnim Groszu 2, 54-207 Wrocław
tel. 691 224 198
skype: allianz.wroclaw
email: agnieszka@allianzwroclaw.pl